Mijn webshop en GDPR

Dagelijks worden nieuwe webshops gelanceerd waarvan de consument gretig gebruik kan maken. Maar hoe gaan we om met de verwerking van persoonsgegevens op deze webshops? Welke wettelijke verplichtingen brengt een webshop met zich mee?

Met al deze vragen kan hetGDPRhuis je verder helpen. Een webshop heeft in de eerste plaats nood aan een duidelijke privacyverklaring die de klanten actief dienen te aanvaarden. Verder is het eveneens verplicht om je algemene voorwaarden kenbaar te maken en tevens te laten goedkeuren door de klant alvorens de aankoop tot stand komt.

Maar hoe maak je deze documenten nu klaar in het daglicht van de GDPR wetgeving?

Een privacyverklaring dient duidelijk en transparant te worden opgebouwd met de noodzakelijke informatie voor de klant. Welke gegevens bewaar je van je klanten en aan wie worden deze doorgegeven? Hoe ga je om met de veiligheid van de gegevens? Welke rechten hebben je klanten? Maak eveneens een duidelijke verwerkingsovereenkomst op met je IT leverancier en je leverservice, deze zijn wettelijk noodzakelijk.

Dit zijn nog maar enkele van de verplichte gegevens voor je privacyverklaring. Tijdens een vrijblijvend gesprek met hetGDPRhuis kunnen deze en andere diensten besproken worden.