Het GDPR Huis

Spitst zich toe op zowel de juridische als de operationele begeleiding van bedrijven, organisaties en verenigingen bij de implementatie van de ‘General Data Protection Regulation’ afgekort en beter bekend als de ‘GDPR’ of in het Nederlands de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

hetGDPRhuis verschilt van menig andere aanbieder door de specifieke samenwerking met de klant en de vertaling van de wetgeving in functie van de situatie van de klant.

Kurt Verstockt is reeds jaren als DPO actief binnen diverse openbare besturen en zoekt steeds samen met de bedrijfsleiders naar een praktische oplossing die hand in hand kan gaan met de wettelijke verplichtingen.

Wat is hetGDPRhuis?

hetGDPRhuis biedt ondersteuning aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen en ook particulieren bij het naleven van wettelijke verplichtingen inzake GDPR en bewakingscamera’s.

hetGDPRhuis verzorgt bewustwordingssessies en/of materiaal om informatieveiligheid binnen je bedrijf te laten groeien.

Hoe werken wij?

In de eerste plaats werken we samen met de klant. Het is voor ons van belang dat de klant op de hoogte is van de noodzakelijke verplichtingen. Daarom levert hetGDPRhuis geen bundel klaargemaakte protocollen, voorgedrukt verwerkingsregister, … maar een samenwerking met de klant waarbij het wetgevend karakter hand in hand moet gaan met de werksituatie van de klant.

Onze diensten

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Een hoge transparantie vormt de basis van de GDPR, het doel is personen controle en informatie te geven …

Rechten betrokkene

Rechten betrokkene

Onder de GDPR hebben personen diverse rechten zoals recht op inzage, recht op rectificatie, … 

Verwerkingsregister

Verwerkingsregister

Het verplichte verwerkingsregister bestaat uit een overzicht van alle datastromen, verwerkingsprocessen …

Beveiliging van gegevens

Beveiliging van gegevens

Het is belangrijk dat je passende organisatorische en technische maatregelen neemt ter bescherming van de gegevens. 

Datalek

Datalek

Bij inbreuken op de beveiliging of datalekken is uw onderneming verplicht dit, bij bepaalde situaties …

r

Bewustzijn

Bewustzijn

Maak jezelf en je medewerkers bewust van de noodzakelijke beveiliging en tevens van de mogelijke bedreigingen.

hetGDPRhuis Nieuws

Mijn webshop en GDPR

Mijn webshop en GDPR

Dagelijks worden nieuwe webshops gelanceerd waarvan de consument gretig gebruik kan maken. Maar hoe gaan we om met de verwerking van persoonsgegevens op deze webshops? Welke wettelijke verplichtingen brengt een webshop met zich mee? Met al deze vragen kan hetGDPRhuis...

read more
Bewakingscamera geplaatst, wat nu?

Bewakingscamera geplaatst, wat nu?

Veel particulieren en bedrijven plaatsen bewakingscamera’s in functie van beveiliging en bewaking van plaatsen. Maar welke verplichtingen brengt het plaatsen van een bewakingscamera met zich mee? Bij de plaatsing van bewakingscamera’s zijn er, afhankelijk van de...

read more