Security awareness

Of letterlijk vertaald het bewustzijn van veiligheid, heeft tot doel de medewerkers bewust te maken van informatieveiligheid. Niet alleen met de risico’s die eraan verbonden zijn maar nog belangrijker het vroegtijdig herkennen van bepaalde risico’s.

HetGDPRhuis kan door diverse tools de bewustwording en gedragsverandering op het gebied van informatiebeveiliging, cyber security en privacy verhogen.  We testen het gedrag van medewerkers, geven inzicht in het actuele veiligheidsniveau en trainen jouw medewerkers. Zo maken we van de medewerkers de sterkste schakel in informatiebeveiliging en creëer je een (cyber)veilige werkomgeving.

De mens als basis van succes

Dit is al lang het idee achter het beschermen van diverse belangen. Een hoge mate van ‘security awareness’ en een gezonde dosis weerbaarheid en moed kunnen nog steeds het verschil maken.

Alerte bedrijfsleider, alerte veiligheidsprofessionals en alerte medewerkers zijn essentieel om tijdig verdachte activiteiten te herkennen. Zij helpen niet alleen om datalekken te voorkomen maar ook om andere vormen van criminaliteit te bestrijden.

Deze informatiesessie vormt de basis voor het verhogen van de betrokkenheid en bewustwording voor al uw medewerkers.

Neem vrijblijvend contact voor meer informatie.

De tools van hetGDPRhuis

Wij bieden terug geen standaard tools aan maar luisteren naar je vraag en kijken naar je organisatie. Op basis daarvan kunnen we concreet werken rond diverse thema’s en op verschillende manieren:

  • Phishing
  • Wachtwoorden
  • USB gebruik (Drop testing)
  • Veilige werkplek (cybersecurity en inbraakbeveiliging hand in hand)