Bewakingscamera geplaatst, wat nu?

Veel particulieren en bedrijven plaatsen bewakingscamera’s in functie van beveiliging en bewaking van plaatsen. Maar welke verplichtingen brengt het plaatsen van een bewakingscamera met zich mee?

Bij de plaatsing van bewakingscamera’s zijn er, afhankelijk van de plaats en de doelstellingen, verschillende verplichtingen. Enkele van deze zijn :

  • Plaatsing van pictogrammen
  • Aangifte van het systeem via www.aangiftecamera.be
  • Opmaak van een beeldverwerkingsregister (nieuw in de wet) met een
    wettelijk bepaalde inhoud.
  • Vermelding van de verwerking in de privacyverklaring

Een uitzondering op deze verplichtingen is de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst , voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

HetGDPRhuis kan je verder helpen om deze wettelijke verplichtingen in orde te brengen.